M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere


Acreditări

În curs Arhivă

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI acred 2016
ECTS 2016
IMC 2016
AS 2015 2016

Autoevaluarea instituțională a Universității din Petroșani 2015 [RO]
Self-evaluation of the University of Petrosani 2015 [EN]
Calculatoare 2015
Energetică industrială 2015
Electromecanică 2015
Maşini şi echipamente miniere 2015
Inginerie minieră 2015
Sociologie 2015
Echipamente pentru procese industriale 2015
Raport de autoevaluare studenţi 2015

Ingineria Transportului si a Traficului 2014
Automatică Informatică Aplicată 2013
Contabilitate Informatică de Gestiune 2013
Construcții Miniere 2013
Finanțe Bănci 2013
Inginerie Economică în Construcții 2013
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie 2013
Ingineria Securității în Industrie 2013
Management 2013
Managementul Strategic al Afacerilor