M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Șef lucr.dr.ing. Stănilă Sorina

Funcții curente:
- Șef lucrări în cadrul departamentului de
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 216

e-mail:
- sorina_stanila@yahoo.com

CV Stanila Sorina RO