M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Șef lucr.dr.chim. Moldovan Clementina

Funcții curente:
- Șef lucrări în cadrul departamentului de Ingineria Mediului si Geologie,
Facultatea de Mine

Număr interior
- 287

Contact:

Curriculum Vitae [RO]