Ministerul
Educație Naț.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

SIMPRO

POSDRU
64273

Curs pregătire electricieni

Departamentul de Științe Economice

Prezentarea departamentului:

Departamentul de Științe Economice, înființat în anul 1993 sub forma Catedrei de Științe Economice,  are ca misiune să contribuie la atingerea unui nivel înalt de performanţă în activităţile didactice şi în cele de cercetare pentru a asigura  o bună pregătire studenților, masteranzilor, viitorilor specialiști în domeniul economic. Tinerețea, puterea de muncă și spiritul de echipă a membrilor departamentului au fost doar câțiva din factorii care au determinat dezvoltarea  programelor de studii de licență și de master din domeniul economic. (mai mult...)

Organizarea departamentului:

Cadre didactice:

Profesor
Man Mariana

Conferențiar
Cucu Ioan
Conferențiar
Dura Codruța
Conferențiar
Isac Claudia

Conferențiar
Răscolean Ilie

Conferențiar
Dobre Baron Oana
Conferențiar
Drigă Imola
Conferențiar
Monea Alin
Conferențiar
Monea Mirela
Conferențiar
Măcriș Maria

Lector
Nițescu Alina

Lector
Niță Dorina
Lector
Guță Anca Jarmila
Lector
Răvaș Bogdan
Lector
Slusariuc Gabriela
Lector
Cenușe Melinda

Lector
Muntean Liliana

Lector
Răvaș Oana
Asistent
Păun Ana-Petrina
Preparator
David Adrian