M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

SIMPRO 2016

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Departamentul de Științe Economice

Prezentarea departamentului:

Departamentul de Științe Economice, înființat în anul 1993 sub forma Catedrei de Științe Economice,  are ca misiune să contribuie la atingerea unui nivel înalt de performanţă în activităţile didactice şi în cele de cercetare pentru a asigura  o bună pregătire studenților, masteranzilor, viitorilor specialiști în domeniul economic. Tinerețea, puterea de muncă și spiritul de echipă a membrilor departamentului au fost doar câțiva din factorii care au determinat dezvoltarea  programelor de studii de licență și de master din domeniul economic. (mai mult...)

Organizarea departamentului:

Cadre didactice:


Profesor
Man Mariana

Conferențiar
Cucu Ioan

Conferențiar
Dura Codruța

Conferențiar
Isac Claudia

Conferențiar
Răscolean Ilie

Conferențiar
Dobre Baron Oana

Conferențiar
Drigă Imola

Conferențiar
Monea Alin

Conferențiar
Monea Mirela

Conferențiar
Măcriș Maria

Conferențiar
Nițescu Alina

Conferențiar
Niță Dorina

Lector
Guță Anca Jarmila

Lector
Răvaș Bogdan

Conferențiar
Slusariuc Gabriela

Lector
Cenușe Melinda

Lector
Muntean Liliana

Lector
Răvaș Oana

Asistent
Păun Ana-Petrina

Preparator
David Adrian