M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Consiliul facultății de Mine

Componenta Comisii Consiliu Facultatea de Mine
 1. Prof.univ.dr.ing. Arad Victor
 2. Prof.univ.dr.ing. Buia Grigore
 3. Prof.univ.dr.ing. Dumitrescu Ioan
 4. Prof.univ.dr.ing. Edelhauser Eduard
 5. Prof.univ.dr.ing. Lazăr Maria
 6. Prof.univ.dr.ing. Onica Ilie
 7. Prof.univ.dr.ing. Ionică Andreea
 8. Conf.univ.dr.ing. Bădulescu Camelia
 9. Conf.univ.dr.ing. Florea Adrian
 10. Conf.univ.dr.ing. Goldan Tudor
 11. Conf.univ.dr.ing. Vereş Ioel
 12. Şef lucr.dr.ing. Buşe Gheorghe
 13. Şef lucr.dr.ing. Csiminga Diana
 14. Şef lucr.dr.ing. Fissgus Klaus
 15. Şef lucr.dr.ing. Ghicajanu Mihaela
 16. Şef lucr.dr.ing. Iloiu Mirela
 17. Şef lucr.dr.ing. LorinţCsaba
 18. Şef lucr.dr.ing. Mangu Sorin
 19. Şef lucr.dr.ing. Marian Dacian
 20. Şef lucr.dr.ing. Nistor Cătălin
 21. Şef lucr.dr.ing. Tiuzbăian Ioan
 22. Student Brandula Ioan Octavian
 23. Student Dudui Eugen Carol
 24. Student Mihalachi Adrian Constantin
 25. Student Răspopa Laura Andreea
 26. Student Cebotari Doreliu
 27. Student Manole Magdalena
 28. Student OarfăEduard Mădălin
 29. Student Şofei Dumitru Daniel

Şef lucr.dr.ing. Danciu Ciprian - Invitat permanent din partea Sindicatului