M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă

Formare Inițială

Programari examene:

ANUNȚ: Absolvenții cursurilor Deparamentului de Pregătire a Personalului didactic și Formare Continuă care solicită eliberarea certificatelor sunt rugați să se prezinte la secretariatul departamentului pentru completarea dosarelor cu actele necesare, înainte de programarea eliberării certificatelor de absolvire.

ORAR:

 

Admitere 2017, informații: